Japón

 

Osaka, Nara, Kyoto, Hakone
Desde ¥ 275.000 Yen Hab. doble
Duración
7 días

Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone
Desde ¥ 364.000 Yen Hab. doble
Duración
10 días

Tokyo, Kanazawa, Osaka
Desde ¥ 182.000 Yen Hab. doble
Duración
11 días

Osaka, Kyoto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano Kodo (camino de Kumano), Kawayu on Sen, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokyo
Desde ¥ 599.000 Yen Hab. doble
Duración
14 días