Japón

 

Osaka, Nara, Kyoto, Hakone
Desde $2,475 USD P/P Hab Doble
Duración
7 días

Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone
Desde $3,149 USD P/P Hab Doble
Duración
10 días

Narita-Haneda, Tokyo, Nikko, Kawaguchiko, Narai Juku, Mat Sumoto, Kanazawa, Yunokunino, Mori-Kana, Osaka, Naoshima, Kyoto, Fushimi Inari, Nara
Desde $4,759 USD P/P Hab. doble
Duración
12 días

Osaka, Kyoto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Kumano Kodo (camino de Kumano), Kawayu Onsen, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Nagoya, Hakone, Tokyo
Desde $ 5,365 USD P/P Hab. doble
Duración
14 días